Посты: 0

rarinsomel

עם הגעת ישראל, הסוכנות יוצרת דירות נוחות לעובדים. זה יכול להיות חדר במלון או חדר מושכר. הכל תלוי רק במשאלה של הילדה עצמה, מכיוון שתשלום עבור שכר דירה הוא אך ורק על חשבון הדגם. העלות המשוערת של דירה יומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות של פרסי עובדים. העובדים משאירים טיפים מלקוחות באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי בלוד – לספק לבנות תעסוקה הגונה עם רווחים גדולים, ולקוחות עשירים לספק שירותים ישירות לנכס הטוב ביותר. באופן בלעדי גישה זו מאפשרת לעשות שותפות ארוכה, שתיהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.

Последние записи автора